Juurdepääsetavus – IntoKildare

4. strateegiline prioriteet: sihtkoha ühenduvuse ja juurdepääsetavuse tugevdamine

Meede 15: Julgustada universaalse disaini põhimõtete vastuvõtmist

Universaalse disaini põhimõtete kasutuselevõtt (st turismiatraktsioonide, majutusvõimaluste ja teenuste kättesaadavaks tegemine kõigile) võimaldab laiemal inimeste rühmal nautida Kildare'i turismikogemust. See hõlmab noori, vanu ja erinevate võimetega inimesi. Uusi ja olemasolevaid turismiettevõtteid julgustatakse oma ettevõtte arendamisel ja toimimisel järgima universaalse disaini ja vanusesõbraliku disaini põhimõtteid.

 

Into Kildare teeb koostööd Kildare'i maakonna juurdepääsuvõrgustiku ja Kildare'i maakonna nõukoguga, et julgustada turismiettevõtteid võtma kasutusele universaalse disaini põhimõtted.